webinar register page

Webinar banner
Ledarskap vid digital omställning
Välkommen att delta i en seminarieserie inom området ledning och organisering av digital omställning. Seminarierna genomförs i samverkan mellan Vinnova och ledande forskare från fyra universitet i Sverige. Seminarierna riktar sig brett till praktiker inom svensk industri och innehåller fem webbaserade tillfällen inom områden som affärsmodeller, ekosystemssamarbete och ledarskap för digital omställning.

Vilka krav ställs på ledarskapet inom företag för att tillvarata på digitaliseringens möjligheter och att inte se sig omsprungna av etablerade konkurrenter eller nya aktörer? Tobias Fredberg och Johanna Pregmark som är verksamma vid Chalmers tekniska högskola kommer att diskutera betydelsen av att leda med och utan en plan, hur man lär sig att leda i situationer när digitala teknologier skapar nya beteenden och att leda vid snabba förändringar och bortom företagets egna gränser.

Talare:
Tobias Fredberg, Chalmers Tekniska Högskola
Johanna Pregmark, Chalmers Tekniska Högskola

Sep 16, 2021 12:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Julia Larsson.