webinar register page

Webinar banner
Utveckla och skala digitala affärsmodeller i traditionella industrier
Välkommen att delta i en seminarieserie inom området ledning och organisering av digital omställning. Seminarierna genomförs i samverkan mellan Vinnova och ledande forskare från fyra universitet i Sverige. Seminarierna riktar sig brett till praktiker inom svensk industri och innehåller fem webbaserade tillfällen inom områden som affärsmodeller, ekosystemssamarbete och ledarskap för digital omställning.

Hur arbetar du på bästa sätt för att förändra affärsmodellen för att anpassa sättet företaget skapar och fångar värde i den digitala verkligheten? Sofi Elving på Substorm och Vinit Parida som är verksam vid Luleå tekniska universitetet kommer att ge exempel från ledande svenska företag om hur utmaningar med att experimentera och implementera affärsmodellsförändringar kan hanteras, samt betydelsen av att involvera partners och kunder i arbetet med att skapa affärsmodeller som tillvaratar på digitaliseringens möjligheter i företagets ekosystem.

Talare:
Sofi Elving, Substorm
Vinit Parida, Luleå Tekniska Universitet

Oct 14, 2021 12:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Julia Larsson.