Meeting Register Page

Meeting banner
Digitalisering och ekosystemssamarbete
Välkommen att delta i en seminarieserie inom området ledning och organisering av digital omställning. Seminarierna genomförs i samverkan mellan Vinnova och ledande forskare från fyra universitet i Sverige. Seminarierna riktar sig brett till praktiker inom svensk industri och innehåller fem webbaserade tillfällen inom områden som affärsmodeller, ekosystemssamarbete och ledarskap för digital omställning.

Hur förändrar digitalisering företagsgränserna och vad kan företag göra för att för dra nytta av ekosystemets värdeskapande? Gunnar Holmberg på SAAB Aeronautics och Nicolette Lakemond vid Linköpings universitetet kommer att diskutera hur företag kan arbeta med öppen innovation med fokus på kopplingarna mellan digitalisering, organisering och teknik.

Talare:
Gunnar Holmberg, SAAB Aeronautics
Nicolette Lakemond, Linköpings Universitetet

Nov 11, 2021 12:00 PM in Stockholm

Meeting logo
Loading
* Required information