Meeting Register Page

Meeting banner
Strategier för digitalisering i traditionella industrier
Välkommen att delta i en seminarieserie inom området ledning och organisering av digital omställning. Seminarierna genomförs i samverkan mellan Vinnova och ledande forskare från fyra universitet i Sverige. Seminarierna riktar sig brett till praktiker inom svensk industri och innehåller fem webbaserade tillfällen inom områden som affärsmodeller, ekosystemssamarbete och ledarskap för digital omställning.

Vad har digitalisering för effekt på hur företag konkurrerar och vad behöver etablerade företag som kommer från den fysiska världen göra för att framgent behålla konkurrenskraften? Joakim Björkdahl som är verksam vid Chalmers tekniska högskola kommer att prata om möjligheter och utmaningar med digitalisering, betydelsen av att hitta nya affärsmodeller och sätt att organisera, samt strategiska implikationer på kort och lång sikt.

Talare: Joakim Björkdahl, Chalmers Tekniska Högskola

Aug 26, 2021 12:00 PM in Stockholm

Meeting logo
Loading
* Required information