Meeting Register Page

Meeting banner
Digitala plattformar och innovation i etablerade industrier
Välkommen att delta i en seminarieserie inom området ledning och organisering av digital omställning. Seminarierna genomförs i samverkan mellan Vinnova och ledande forskare från fyra universitet i Sverige. Seminarierna riktar sig brett till praktiker inom svensk industri och innehåller fem webbaserade tillfällen inom områden som affärsmodeller, ekosystemssamarbete och ledarskap för digital omställning.

På vilket sätt påverkar framväxten av digitala plattformar etablerade aktörer, sektorer och industrier? Anna Essén vid Handelshögskolan i Stockholm och Johan Frishammar vid Luleå tekniska universitetet kommer att behandla digitala plattformars fördelar, plattformsföretags kreativa förstörelse, hur digitala plattformar skapar värde, hur samarbeten mellan plattformsföretag och etablerade aktörer kan förändra sektorer och industrier i grunden och varför renodlade plattformsmodeller är svåra att införa i vissa tjänstesektorer.

Talare:
Anna Essén, Handelshögskolan i Stockholm
Johan Frishammar, Luleå Tekniska Universitet

Dec 16, 2021 12:00 PM in Stockholm

Meeting logo
Loading
* Required information